สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและ เจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ชื่อผู้ติดต่อ : งานสรรหาคัดเลือก

E-Mail : recruit@nstda.or.th

ที่อยู่ : www.nstda.or.th

โทรศัพท์ : 0-2564-7000

โทรสาร : 0-2564-7021

โฮมเพจ : http://www.nstda.or.th

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1 ตำแหน่ง
1 13 Nov 18 ผู้ช่วยวิจัย