บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด. เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2536 ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย ต้องการผู้ร่วมงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
6 ตำแหน่ง
1 19 Oct 17 เจ้าหน้าที่บัญชี
2 18 Oct 17 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
3 18 Oct 17 เจ้าหน้าที่ธุรการ / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
4 18 Oct 17 Mechanical Engineer / Mechanical Engineering Manager
5 18 Oct 17 Electrical Site Engineer / Electrical Engineering Manager
6 18 Oct 17 Draftsman / Drafting Manager