Union Glass Co., Ltd. / บริษัท แก้วปราการ จำกัด

        บริษัท แก้วปราการ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยบนพื้นฐาน  ของความเชี่ยวชาญในการผลิต เครื่องแก้วอันยาวนาน โดยได้เปิดดำเนินการ  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2516 บริษัทมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว ที่มีมาตรฐานในระดับสากลเป็นที่ยอมรับ มีบริการที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นการพัฒนา รูปแบบและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม มาโดยตลอด

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Union Glass Co., Ltd. / บริษัท แก้วปราการ จำกัด
2 ตำแหน่ง
1 15 Feb 17 วิศวกรคุณภาพ (รับสมัครด่วน)
2 15 Feb 17 Sales and Marketing Department Manager/ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด