บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด

บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด เริ่มก่อตั้งและดำเนินการตั้งแต่ปี 2518 โดยช่วงแรกนั้น บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะดำเนินการผลิต "เรซิ่น" เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ชั้นกลางที่สำคัญในการรองรับภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, อุตสาหกรรมสี เป็นต้น ด้วยการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯสามารถผลิต "เรซิ่น" ที่มีคุณภาพเทียบได้กับต่างประเทศและยังสามารถผลิตได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ ซึ่งมีการขยายตัวในอัตราที่สูง ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถลดการนำเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์ชั้นกลางได้เป็นจำนวนมาก

เมื่ออุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัวจนเกิดมีอุตสาหกรรมใหม่ๆแตกแขนงออกมา บริษัทฯจึงขานรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยกำหนดนโยบายเพิ่มการผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ใหม่ๆ อีกหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมเหล่านั้น

ปัจจุบันบริษัทฯได้ขยายการดำเนินงาน โดยมีจำนวนพนักงานกว่า 300 คนและได้ขยายบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง จนสามารถผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความหลากหลาย สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบรองรับการผลิตและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี่ที่ผ่านมา ทุกก้าวแห่งการเติบโตของบริษัทฯ จะเป็นก้าวที่มั่นคงและเป็นรากฐานสำคัญในการรองรับการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศได้เป็นอย่างดี นับจากนี้ไป บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด จะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

หัวหน้าส่วนจัดซื้อ / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสำนักงานสาทร)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ / สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 3 ปี ประสบการณ์ด้านการจัดการ 3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการวางแผนการจัดซื้อ - จัดหาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ติดตามและสรุปรายงานความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบและรายการซื้อสำคัญ ต่อฝ่ายบริหาร

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
เลขที่ 179/90-92 อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 19
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-2872000 EXT  241 ฝ่ายบุคคล  Fax 02-2873523
Recruite-info@eternalresin.com   www.eternalresin.com

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
11 ตำแหน่ง
1 17 Jul 18 Research Chemist / Section Chief
2 17 Jul 18 Production Engineer / Process Engineer / Section Chief (โรงงาน บางบ่อ กม.25)
3 17 Jul 18 วิศวกรซ่อมบำรุง ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด / หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง
4 17 Jul 18 หัวหน้าส่วนจัดซื้อ / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสำนักงานสาทร)
5 17 Jul 18 นักวิเคราะห์ระบบ / โปรแกรมเมอร์ / System Administration
6 17 Jul 18 หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำสำนักงานสาทร)
7 16 Jul 18 วิศวกรซ่อมบำรุง / วิศวกรโครงการ (ประจำที่โรงงานบางนา กม.25.5)
8 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่เทคนิคดับเพลิง (ประจำที่โรงงานบางนา กม.25.5)
9 16 Jul 18 Technical Service / Production Engineer / Process Engineer (ประจำที่โรงงานบางนา กม.25.5)
10 16 Jul 18 HR Manager (ประจำที่โรงงานบางนา กม.25.5)
11 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป (ประจำที่สำนักงานสาทร)