บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด

บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด เริ่มก่อตั้งและดำเนินการตั้งแต่ปี 2518 โดยช่วงแรกนั้น บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะดำเนินการผลิต "เรซิ่น" เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ชั้นกลางที่สำคัญในการรองรับภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, อุตสาหกรรมสี เป็นต้น ด้วยการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯสามารถผลิต "เรซิ่น" ที่มีคุณภาพเทียบได้กับต่างประเทศและยังสามารถผลิตได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ ซึ่งมีการขยายตัวในอัตราที่สูง ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถลดการนำเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์ชั้นกลางได้เป็นจำนวนมาก

เมื่ออุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัวจนเกิดมีอุตสาหกรรมใหม่ๆแตกแขนงออกมา บริษัทฯจึงขานรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยกำหนดนโยบายเพิ่มการผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ใหม่ๆ อีกหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมเหล่านั้น

ปัจจุบันบริษัทฯได้ขยายการดำเนินงาน โดยมีจำนวนพนักงานกว่า 300 คนและได้ขยายบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง จนสามารถผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความหลากหลาย สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบรองรับการผลิตและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี่ที่ผ่านมา ทุกก้าวแห่งการเติบโตของบริษัทฯ จะเป็นก้าวที่มั่นคงและเป็นรากฐานสำคัญในการรองรับการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศได้เป็นอย่างดี นับจากนี้ไป บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด จะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

Production Engineer / Process Engineer / Section Chief (โรงงาน บางบ่อ กม.25)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 35 ปี
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์เคมีโพลีเมอร์
  • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี ประสบการณ์ในระดับหัวหน้าส่วน 3 ปี
  • สามารถใช้ MS-Office สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • วางแผนและควบคุมการผลิต, การใช้วัตถุดิบ, ดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
  • เสนอแผนงานในการทำงานการผลิต
  • ประสานงานกับแผนกการขาย แผนกจัดซื้อ แผนกคลังสินค้า และแผนกที่เกี่ยวข้อง
  • ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานให้บรรลุงามตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของบริษัท

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
เลขที่ 179/90-92 อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 19
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-2872000 EXT  241 ฝ่ายบุคคล  Fax 02-2873523
Recruite-info@eternalresin.com   www.eternalresin.com

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
6 ตำแหน่ง
1 23 Jan 18 Research Chemist / Section Chief
2 23 Jan 18 Production Engineer / Process Engineer / Section Chief (โรงงาน บางบ่อ กม.25)
3 23 Jan 18 วิศวกรซ่อมบำรุง ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด / หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง
4 23 Jan 18 หัวหน้าส่วนจัดซื้อ / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสำนักงานสาทร)
5 23 Jan 18 นักวิเคราะห์ระบบ / โปรแกรมเมอร์ / System Administration
6 23 Jan 18 หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำสำนักงานสาทร)