บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด

บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด เริ่มก่อตั้งและดำเนินการตั้งแต่ปี 2518 โดยช่วงแรกนั้น บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะดำเนินการผลิต "เรซิ่น" เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ชั้นกลางที่สำคัญในการรองรับภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, อุตสาหกรรมสี เป็นต้น ด้วยการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯสามารถผลิต "เรซิ่น" ที่มีคุณภาพเทียบได้กับต่างประเทศและยังสามารถผลิตได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ ซึ่งมีการขยายตัวในอัตราที่สูง ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถลดการนำเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์ชั้นกลางได้เป็นจำนวนมาก

เมื่ออุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัวจนเกิดมีอุตสาหกรรมใหม่ๆแตกแขนงออกมา บริษัทฯจึงขานรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยกำหนดนโยบายเพิ่มการผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ใหม่ๆ อีกหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมเหล่านั้น

ปัจจุบันบริษัทฯได้ขยายการดำเนินงาน โดยมีจำนวนพนักงานกว่า 300 คนและได้ขยายบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง จนสามารถผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความหลากหลาย สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบรองรับการผลิตและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี่ที่ผ่านมา ทุกก้าวแห่งการเติบโตของบริษัทฯ จะเป็นก้าวที่มั่นคงและเป็นรากฐานสำคัญในการรองรับการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศได้เป็นอย่างดี นับจากนี้ไป บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด จะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
20 ตำแหน่ง
1 14 Aug 18 Research Chemist / Section Chief
2 14 Aug 18 Production Engineer / Process Engineer / Section Chief (โรงงาน บางบ่อ กม.25)
3 14 Aug 18 วิศวกรซ่อมบำรุง ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด / หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง
4 14 Aug 18 หัวหน้าส่วนจัดซื้อ / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสำนักงานสาทร)
5 14 Aug 18 นักวิเคราะห์ระบบ / โปรแกรมเมอร์ / System Administration
6 14 Aug 18 หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำสำนักงานสาทร)
7 13 Aug 18 วิศวกรซ่อมบำรุง / วิศวกรโครงการ (ประจำที่โรงงานบางนา กม.25.5)
8 13 Aug 18 เจ้าหน้าที่เทคนิคดับเพลิง (ประจำที่โรงงานบางนา กม.25.5)
9 13 Aug 18 Technical Service / Production Engineer / Process Engineer (ประจำที่โรงงานบางนา กม.25.5)
10 13 Aug 18 HR Manager (ประจำที่โรงงานบางนา กม.25.5)
11 13 Aug 18 เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป (ประจำที่สำนักงานสาทร)
12 09 Aug 18 Warehouse Section Chief (Raw Material) ประจำที่โรงงานบางนา กม.25.5
13 09 Aug 18 Research Chemist / Section Chief ประจำที่โรงงานบางนา กม.25.5
14 09 Aug 18 Instrument Engineer / Mechanical Engineer / Electrical Engineer ประจำที่โรงงานบางนา กม.25.5
15 09 Aug 18 เจ้าหน้าที่เทคนิคดับเพลิง ประจำที่โรงงานบางนา กม.25.5
16 09 Aug 18 Technical Service / Production Engineer / Process Engineer ประจำที่โรงงานบางนา กม.25.5
17 09 Aug 18 HR Manager ประจำที่โรงงานบางนา กม.25.5
18 09 Aug 18 ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำสำนักงานสาทร)
19 09 Aug 18 Secretary ประจำที่สำนักงานสาทร
20 09 Aug 18 เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป ประจำที่สำนักงานสาทร