บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

     ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท โดย มีนายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ และนายไชยยันต์ ชาครกุล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  บริษัทฯ  ดำเนินธุรกิจบ้านจัดสรรภายใต้สโลแกน
"บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี" โดยได้เปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์เป็นโครงการแรก ภายใต้ชื่อโครงการ ลัลลี่ วิลล์ ในพื้นที่ 2 ทำเล คือ ถนนศรีนครินทร์ และธูปเตมีย์ จำนวนรวม 800 ยูนิต มีพื้นที่รวมจำนวน 88 ไร่มูลค่าโครงการรวม 1,100 ล้านบาท โดยในปัจจุบันได้ปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเปิดดำเนินการโครงการบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งช่วงวิกฤติเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2540

     ในช่วงวิกฤติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มการทำการตลาดสำหรับบ้านจัดสรรใหม่ๆ หลายประการ เช่น โครงการ Friend get Friend และการนำระบบค้ำประกันเงินดาวน์ (Escrow Account) มาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เป็นต้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่บริษัทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่ต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำในการนำกลยุทธ์การจัดซื้อโครงการ และที่ดินซึ่งเป็นหลักประกันของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจากการประมูลทรัพย์สินจากองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) เพื่อมาพัฒนาโครงการต่อ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และมียอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งมีต้นทุนการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงอย่างเช่นปัจจุบัน

     บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายการพัฒนาโครงการต่างๆ จนกระทั่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 825 ล้านบาท และได้เปลี่ยนฐานะเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพหมู่ และอุบัติเหตุหมู่
 • ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก)
 • ส่วนลดพิเศษซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
 • เครื่องแบบพนักงาน (แจกทุกปี)
 • รางวัลอายุงาน
 • ค่าครองชีพ และค่าตำแหน่ง
 • ที่พักบริษัท (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 • เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัว และพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
 • ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
 • ของเยี่ยมกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
 • ปรับค่าจ้าง และโบนัสประจำปี
DIRECT SALE (ด่วน) (1 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • ขายบ้านที่เหลือ ของบริษัท ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ขายดูแล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ไม่จํากัดเพศ.
 • อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ติดต่อประสานงานได้ดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

 • สมัครผ่าน www.nationejobs.com
 • สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • hr@lalinproperty.com
 • 02-7321041-5 ต่อ207 ติดต่อคุณอ๊อด 081-8709111

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
17 ตำแหน่ง
1 18 Jul 18 เจ้าหน้าที่แผนกลยุทธ์
2 17 Jul 18 เจ้าหน้าที่ขาย Lio แหลมฉบัง
3 16 Jul 18 วิศวกรโครงการ (โซนประชาอุทิศ-ราษฎรบูรณะ)
4 16 Jul 18 วิศวกร (Lio เพชรเกษม 81)
5 16 Jul 18 วิศวกรโรงงาน
6 16 Jul 18 ผจก.ฝ่าย/ ผช.ผจก.ฝ่ายการตลาด
7 16 Jul 18 หน.แผนกขาย (โซนรามอินทรา)
8 14 Jul 18 ผจก.ส่วนสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Section Manager)
9 13 Jul 18 วิศวกรสำรวจอาวุโส (ด่วนมาก)
10 13 Jul 18 วิศวกรสำนักงานอาวุโส
11 13 Jul 18 ผู้ควบคุมงาน (โซนบางใหญ่ นนทบุรี)
12 13 Jul 18 หัวหน้าแผนกขาย บุรีรมย์-ซาฟารี
13 13 Jul 18 DIRECT SALE (ด่วน)
14 13 Jul 18 ผช.ผอ.ฝ่ายก่อสร้าง/ ผู้จัดการโครงการอาวุโส
15 13 Jul 18 ผจก.ฝ่ายจัดซื้อ
16 13 Jul 18 ผจก.ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
17 13 Jul 18 ผจก.ส่วนประสานงานราชการ