บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

     ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท โดย มีนายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ และนายไชยยันต์ ชาครกุล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  บริษัทฯ  ดำเนินธุรกิจบ้านจัดสรรภายใต้สโลแกน
"บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี" โดยได้เปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์เป็นโครงการแรก ภายใต้ชื่อโครงการ ลัลลี่ วิลล์ ในพื้นที่ 2 ทำเล คือ ถนนศรีนครินทร์ และธูปเตมีย์ จำนวนรวม 800 ยูนิต มีพื้นที่รวมจำนวน 88 ไร่มูลค่าโครงการรวม 1,100 ล้านบาท โดยในปัจจุบันได้ปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเปิดดำเนินการโครงการบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งช่วงวิกฤติเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2540

     ในช่วงวิกฤติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มการทำการตลาดสำหรับบ้านจัดสรรใหม่ๆ หลายประการ เช่น โครงการ Friend get Friend และการนำระบบค้ำประกันเงินดาวน์ (Escrow Account) มาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เป็นต้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่บริษัทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่ต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำในการนำกลยุทธ์การจัดซื้อโครงการ และที่ดินซึ่งเป็นหลักประกันของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจากการประมูลทรัพย์สินจากองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) เพื่อมาพัฒนาโครงการต่อ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และมียอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งมีต้นทุนการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงอย่างเช่นปัจจุบัน

     บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายการพัฒนาโครงการต่างๆ จนกระทั่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 825 ล้านบาท และได้เปลี่ยนฐานะเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพหมู่ และอุบัติเหตุหมู่
 • ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก)
 • ส่วนลดพิเศษซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
 • เครื่องแบบพนักงาน (แจกทุกปี)
 • รางวัลอายุงาน
 • ค่าครองชีพ และค่าตำแหน่ง
 • ที่พักบริษัท (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 • เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัว และพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
 • ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
 • ของเยี่ยมกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
 • ปรับค่าจ้าง และโบนัสประจำปี
วิศวกรโครงการ (Lio คลองถนน) (1 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญา
 • ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้คุณภาพเป็นไปตามข้อตกลง
 • จัดสรรแผนงานก่อสร้างในอนาคต ให้เกิดความสมดุล
 • ประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง
 • ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี/ โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปี ขึ้นไป
 • ต้องอยู่ในตำแหน่งผู้บังคับบัญชา มาไม่น้อยกว่า 3 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ถ้ามีประสบการการณ์ด้านบ้านจัดสรร ระบบ PC. และ TF. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

 • สมัครผ่าน www.nationejobs.com
 • สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • hr@lalinproperty.com
 • 02-7321041-5 ต่อ207 ติดต่อคุณอ๊อด 081-8709111

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
21 ตำแหน่ง
1 23 Jan 18 เจ้าหน้าที่ขาย Lio แหลมฉบัง
2 23 Jan 18 เจ้าหน้าที่ขาย( Lanceo วัชรพล-ทางด่วน)
3 23 Jan 18 Corperate Marketing Strategy Manager
4 22 Jan 18 วิศวกรโครงการ (โซนประชาอุทิศ-ราษฎรบูรณะ)
5 22 Jan 18 วิศวกรโครงการ (Lio คลองถนน)
6 22 Jan 18 วิศวกร (วัชรพล-ทางด่วน)
7 22 Jan 18 วิศวกร (Lio เพชรเกษม 81)
8 22 Jan 18 วิศวกรโรงงาน
9 22 Jan 18 ผจก.ฝ่าย/ ผช.ผจก.ฝ่ายการตลาด
10 22 Jan 18 หน.แผนกขาย (โซนพระราม 2-ประชาอุทิศ)
11 22 Jan 18 เจ้าหน้าที่ขาย (โซนพระราม2-ประชาอุทิศ)
12 22 Jan 18 หน.แผนกขาย (โซนรามอินทรา)
13 22 Jan 18 หน.แผนกขาย (พุทธสาคร)
14 22 Jan 18 ผจก.ส่วนขาย (Lanceo/ Lio เพชรเกษม81 )
15 22 Jan 18 ผจก.ส่วนขาย (โซนใต้)
16 19 Jan 18 หัวหน้าแผนกขาย บุรีรมย์-ซาฟารี
17 19 Jan 18 DIRECT SALE (ด่วน)
18 19 Jan 18 ผช.ผอ.ฝ่ายก่อสร้าง/ ผู้จัดการโครงการอาวุโส
19 19 Jan 18 ผจก.ฝ่ายจัดซื้อ
20 19 Jan 18 ผจก.ส่วนประสานงานราชการ
21 19 Jan 18 ผช.กก.ผจก.ด้านบริหารทั่วไป =>> ด่วนมาก