บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด
Business Development Manager (1 อัตรา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • M/F, age 35-40
  • At least B/A in any major
  • Good English and negotiation skills 
  • Self-starter/results oriented
  • At least 5 years' experience in hospitality/exhibition business preferable
  • Can travel overseas   
  • Good salary with fringe benefits and career path 

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

พัชรนันท์ เอี่ยมประยูร
บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด

เลขที่ 308 อาคารร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด สาขาลาดหญ้า ชั้นที่ 4
ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel: 02-861-4013 Ext. 211
Web Site www.kavinintertrade.co.th
E-mail : aoy0074@gmail.com

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด
3 ตำแหน่ง
1 10 Apr 18 Marcom Manager
2 10 Apr 18 Business Development Manager
3 10 Apr 18 Sales Manager