บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Project Procurement Coordinator/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อและประสานงานต่างประเทศ

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • งานจัดซื้อ-จัดจ้างต่างประเทศ
 • งานนำเข้าเครื่องจักร - อุปกรณ์
 • งานตามข้อกำหนด BOI
 • ประสานงานโครงการก่อสร้าง และอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี,บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จัดซื้อ-จัดจ้างต่างประเทศ
 • นำเข้าสินค้าผ่าน BOI
 • ประสานงาน Supplier จากต่างประเทศ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ตำแหน่งนี้ สามารถประจำได้ที่สำนักงานใหญ่ (กทม. บางรัก) หรือ โรงงานผลิตเอทานอล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (แจ้งความประสงค์ปฏิบัติงานที่ใดที่หนึ่งได้)

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
49 หมู่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036-462438-40 ต่อ 1105 โทรสาร : 036-462475
E-mail : parichat@sapthip.com
hrp@sapthip.com, และ nareenuch@sapthip.com

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
1 12 Jan 18 Internal Audit
2 12 Jan 18 Investor Relations/ นักลงทุนสัมพันธ์
3 12 Jan 18 Business Development Engineer/ วิศวกรพัฒนาธุรกิจ
4 12 Jan 18 Project Procurement Coordinator/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อและประสานงานต่างประเทศ