บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Investor Relations/ นักลงทุนสัมพันธ์

Job Descriptions and Responsibilities

 • Serves as a key point of contact for the Shareholders, Analysts, Investors, Credit Rating, Reporters, SET, SEC and TSD.
 • To review and ensure the publication of quarterly financial statements and other related communication to the Investors are accurate and complied with SET's and SEC's rules and regulations.
 • To prepare of investor presentations, SET/SEC regulatory reports and publication of the annual report to shareholders.
 • To organize and coordinate for the arrangement of Analyst meeting, Opportunity day, Road Show and other activities related to PR function.
 • To review IR website are accurate and updated on daily basis.
 • To follow up and timely update trading stocks and news are related with the company.
 • Establishes and maintains good relationships with the Shareholders, Analysts, Investors and Reporters

Qualifications

 • Bachelor degree or higher in Finance, Economics or Relate Fields.
 • At least 3 years of experience in Investor Relations.
 • Knowledge of SET's and SEC's rules and regulations.
 • Excellent in English communications.
 • Good personality, presentation, communication and interpersonal skills.
 • Being a creative, problem solver and having multi-tasking abilities.
 • Can work under deadline and time pressure
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ

Contact Address

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
49 หมู่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036-462438-40 ต่อ 1105 โทรสาร : 036-462475
E-mail : parichat@sapthip.com
hrp@sapthip.com, และ nareenuch@sapthip.com

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
1 19 Jan 18 Internal Audit
2 19 Jan 18 Investor Relations/ นักลงทุนสัมพันธ์
3 19 Jan 18 Business Development Engineer/ วิศวกรพัฒนาธุรกิจ
4 19 Jan 18 Project Procurement Coordinator/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อและประสานงานต่างประเทศ