บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

รับสมัครงาน

        เนื่องด้วย บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม มาเป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปี มีความประสงค์รับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
1 05 Jun 18 QC Engineer
2 05 Jun 18 Maintenance Engineer