บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

รับสมัครงาน

        เนื่องด้วย บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม มาเป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปี มีความประสงค์รับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
1 14 Feb 17 QA Manager (Heat Treatment) BANGPAKONG