บริษัท บัตเตอร์ฟลาย ทัวร์ จำกัด

       บริษัท บัตเตอร์ฟลายทัวร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อดำเนินกิจการด้านการท่องเที่ยวและบริการในหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก อาทิ กลุ่มประเทศในเอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกาใต้ แคนาดา สหรัฐอเมริกา ยุโรป สแกนดิเนเวีย และ แอฟริกา เป็นต้น

     ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาตลอด ทางบริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะขยายงานเพื่อรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บัตเตอร์ฟลาย ทัวร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
1 13 Feb 17 SALE EXCLUSIVE
2 13 Feb 17 OPERATION OFFICER