บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

       บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสูง โรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาว ห้างสรรพสินค้า โรงงาน ฯลฯ

        ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกิจการและกำลังสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสำหรับโครงการใหม่ เพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งต่อไปนี้

ผู้จัดการโครงการ (กรุงเทพฯ, ปริมณฑล) (3 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
 • วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป็นไปตามเป้าหมาย
 • สรุปรายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์, ประจำเดือน ต่อเจ้าของโครงการ
 • ประเมินผลดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง
 • ควบคุมดูแลบริหารทีมงาน และผู้รับเหมา
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 38 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์รวม 10 ปี ขึ้นไป ผ่านงานก่อสร้างโครงการอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่ (ผ่านตำแหน่งผู้จัดการโครงการ อย่างน้อย 5 ปี กรณีที่เคยผ่านงานบริษัทที่ปรึกษา หรือบริษัทผู้รับเหมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการของบริษัทฯ :

 1. โบนัสตามผลประกอบการ
 2. ปรับเงินเดือนประจำปี
 3. โครงการส่วนแบ่งผลกำไร
 4. เบี้ยขยัน
 5. ค่าที่พัก (กรณีไซท์งานต่างจังหวัด)
 6. เครื่องแบบพนักงาน
 7. ประกันสังคม
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 9. ประกันชีวิต
 10. ประกันสุขภาพ
 11. ประกันอุบัติเหตุ
 12. ตรวจสุขภาพประจำปี
 13. เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
 14. ทุนการศึกษาบุตร
 15. การฝึกอบรมและพัฒนา
 16. กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ติดต่อสอบถาม : คุณเนาวรัตน์ / ฝ่ายบุคคล
โทร.02-751-5100-5 ต่อ 12, 081-255-1990,
ส่งประวัติมาที่เมล
Recruit@cel.co.th, www.cel.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
1 14 Mar 18 ผู้จัดการโครงการ (กรุงเทพฯ, ปริมณฑล)
2 14 Mar 18 วิศวกรโครงการ (กรุงเทพฯ, ปริมณฑล)
3 14 Mar 18 สถาปนิก (กรุงเทพฯ, ปริมณฑล)