บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

       บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสูง โรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาว ห้างสรรพสินค้า โรงงาน ฯลฯ

        ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกิจการและกำลังสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสำหรับโครงการใหม่ เพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งต่อไปนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
1 14 Mar 18 ผู้จัดการโครงการ (กรุงเทพฯ, ปริมณฑล)
2 14 Mar 18 วิศวกรโครงการ (กรุงเทพฯ, ปริมณฑล)
3 14 Mar 18 สถาปนิก (กรุงเทพฯ, ปริมณฑล)