บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รับสมัครงาน

ART DIRECTOR (1 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

- คิด Concept งาน, งาน Creative งานกราฟฟิค หรือทำ Art Director ของแต่ละงาน

- ออกแบบสื่อโฆษณา ทั้งงาน Out Door, Print Ad, Website

- รับผิดชอบในการออกแบบ, วาง Layout, ตรวจงานก่อนผลิดจริง

- ประสานงานกับ Supplier ในการจัดส่ง Artwork

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาศิปกรรมศาสตร์, นิเทศศิลป์, วิจิตรศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านงานโฆษณาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- สามารถคิด Concept ของงาน ออกแบบ Theme งานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

- มีทักษะการใช้ Excel,Word,PowerPoint,Photoshop,Illustrator หรือโปรแกรมตัดต้่ออื่นๆเป็นอย่างดี

- สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Premier, 3D, After Effect ได้เป็นอย่างดี

- คิด Concept ได้ มีมุมมองทางศิลปะ ควบคู่ไปกับงานการตลาดและทำงานเป็นทีมได้

- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอ ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง www.nationejobs.com
- recruit@lpn.co.th
- phpattamaporn@lpn.co.th

ข้อมูลติดต่อ
คุณปัทมาภรณ์ ประกอบพานิช / คุณวรรณพร ฉัตรวิริยะธรรม
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
http://www.lpn.co.th
โทร. 0228550116 ต่อ 391, 398, 490
แฟกซ์. : 02-2871206

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
20 ตำแหน่ง
1 18 Jan 18 CALL CENTER
2 18 Jan 18 Programmer
3 18 Jan 18 ผู้จัดการแผนกการตลาด
4 17 Jan 18 ART DIRECTOR
5 16 Jan 18 ผู้จัดการชุมชน
6 15 Jan 18 เจ้าหน้าที่การตลาดแนวราบ
7 15 Jan 18 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจบ้านพักอาศัย
8 15 Jan 18 ผู้จัดการแผนกบริหารร้านค้า
9 15 Jan 18 Project Manager
10 15 Jan 18 พนักงานขายโครงการแนวราบ
11 15 Jan 18 ช่างประจำอาคาร (ประจำโครงการต่างๆ ในกทม., พัทยา, ชลบุรี)
12 15 Jan 18 เจ้าหน้าที่ชุมชน-สัญญาจ้าง ประจำโครงการในกรุงเทพฯ
13 15 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรกิจนายหน้า-สัญญาจ้าง (โครงการ พัฒนาการ, ลาดกระบัง, รัตนาธิเบศร์, บางนา, พระราม 9, บางแค, รามคำแหง)
14 15 Jan 18 เจ้าหน้าที่บัญชีนิติฯ
15 15 Jan 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
16 15 Jan 18 ผู้จัดการแผนกบัญชี
17 15 Jan 18 เจ้าหน้าที่บัญชี
18 15 Jan 18 นิติกร
19 15 Jan 18 เจ้าหน้าที่ขาย (สัญญาจ้าง) โครงการ อ่อนนุช, ลาดกระบัง, ร่มเกล้า, สุขุมวิท 24
20 15 Jan 18 ผู้จัดการแผนกขาย (Sales Manager)