บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รับสมัครงาน

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
27 ตำแหน่ง
1 15 Feb 17 เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหาร
2 13 Feb 17 เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (โครงการวัดลาดปลาดุก)
3 13 Feb 17 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (สัญญาจ้าง)
4 13 Feb 17 เจ้าหน้าที่ลงทุนสัมพันธ์
5 13 Feb 17 เจ้าหน้าที่การตลาดแนวราบ
6 13 Feb 17 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจบ้านพักอาศัย
7 13 Feb 17 ผู้จัดการแผนกบริหารค่าตอบแทน
8 13 Feb 17 ผู้จัดการแผนกบริหารร้านค้า
9 13 Feb 17 Project Manager
10 13 Feb 17 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดแนวราบ
11 13 Feb 17 สถาปนิกอาวุโส
12 13 Feb 17 สถาปนิก
13 13 Feb 17 พนักงานขายโครงการแนวราบ
14 13 Feb 17 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
15 13 Feb 17 เจ้าหน้าที่ธุรการรายวัน (ประจำโครงการต่างๆใน กทม.)
16 13 Feb 17 ช่างประจำอาคาร (ประจำโครงการต่างๆ ในกทม., พัทยา, ชลบุรี)
17 13 Feb 17 เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล-รายวัน
18 13 Feb 17 เจ้าหน้าที่ชุมชน-สัญญาจ้าง ประจำโครงการในกรุงเทพฯ
19 13 Feb 17 เจ้าหน้าที่ธุรกิจนายหน้า-สัญญาจ้าง (โครงการ พัฒนาการ, ลาดกระบัง, รัตนาธิเบศร์, บางนา, พระราม 9, บางแค, รามคำแหง)
20 13 Feb 17 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (CRD)
21 13 Feb 17 เจ้าหน้าที่บัญชีนิติฯ
22 13 Feb 17 เจ้าหน้าที่การเงิน
23 13 Feb 17 ผู้จัดการแผนกบัญชี
24 13 Feb 17 เจ้าหน้าที่บัญชี
25 13 Feb 17 นิติกร
26 13 Feb 17 เจ้าหน้าที่ขาย (สัญญาจ้าง) โครงการ อ่อนนุช, ลาดกระบัง, ร่มเกล้า, สุขุมวิท 24
27 13 Feb 17 ผู้จัดการแผนกขาย (Sales Manager)