บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจการก่อสร้างมากว่า 40 ปี และได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการขยายการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ โครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว, โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง, โครงการโรงไฟฟ้าผู้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SSP) จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร ดังนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
1 17 Sep 14 เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส/ เจ้าหน้าที่บุคคล
2 17 Sep 14 วิศวกรอาวุโส/ วิศวกร (โยธา/ ไฟฟ้า/ เครื่องกล/ สำรวจ)