Univentures Public Company Limited
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

โปรดดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.forwardsystem.co.th

  • ดูแลงานด้านเทคนิคของฝ่ายขาย
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีทักษะในการสื่อสาร และ การเจรจา กับผู้อน
  • ช่วยทดสอบและติดตั้งระบบ และพัฒนาระบบ
  • ควบคุม/ติดตั้ง ประสานงาน ตรวจสอบการดำเนินงานติดตั้งระบบ ในส่วนของโครงการที่รับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง ตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 17 - 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
19 ตำแหน่ง
1 23 Jan 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
2 22 Jan 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
3 22 Jan 18 เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
4 22 Jan 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
5 22 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
6 22 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 22 Jan 18 Software Developer
8 22 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
9 22 Jan 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
10 22 Jan 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
11 22 Jan 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
12 22 Jan 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
13 22 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
14 18 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
15 18 Jan 18 Secretary
16 18 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย
17 17 Jan 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
18 17 Jan 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
19 17 Jan 18 วิศวกรโครงการ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด