Univentures Public Company Limited
ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด (1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

โปรดดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.forwardsystem.co.th

 • ติดตั้งกล้องระบบ Access Control และการเดินสายสัญญาณ
 • ติดตั้งและประกอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย
 • ฝึกโปรแกรมระบบ Access control, Burglar Alarm, DVR CCTV รุ่นใหม่ๆ
 • ให้คำแนะนำการติดตั้งของระบบได้ถ้าลูกค้าสอบถาม
 • ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์ และระบบการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุระหว่าง 17 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาอิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
19 ตำแหน่ง
1 22 Jan 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
2 22 Jan 18 เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
3 22 Jan 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
4 22 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
5 22 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 22 Jan 18 Software Developer
7 22 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
8 22 Jan 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
9 22 Jan 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
10 22 Jan 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
11 22 Jan 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
12 22 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
13 18 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
14 18 Jan 18 Secretary
15 18 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย
16 17 Jan 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
17 17 Jan 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
18 17 Jan 18 วิศวกรโครงการ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
19 16 Jan 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี