Univentures Public Company Limited
ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด (1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

โปรดดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.forwardsystem.co.th

 • ติดตั้งกล้องระบบ Access Control และการเดินสายสัญญาณ
 • ติดตั้งและประกอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย
 • ฝึกโปรแกรมระบบ Access control, Burglar Alarm, DVR CCTV รุ่นใหม่ๆ
 • ให้คำแนะนำการติดตั้งของระบบได้ถ้าลูกค้าสอบถาม
 • ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์ และระบบการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุระหว่าง 17 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาอิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
38 ตำแหน่ง
1 24 Apr 18 Product Manager - ระบบ Control - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
2 18 Apr 18 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
3 10 Apr 18 หัวหน้าช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
4 10 Apr 18 ช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
5 10 Apr 18 ผู้จัดการด้านบริหารการขาย การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์
6 05 Apr 18 Project Manager (Senior Officer) - Automated Parking System (APS)
7 05 Apr 18 Product Manager (Senior Officer) - CCTV
8 03 Apr 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
9 02 Apr 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
10 23 Mar 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
11 14 Mar 18 วิศวกรโครงการ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
12 14 Mar 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
13 14 Mar 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
14 13 Mar 18 เจ้าหน้าที่แผนกบริการหลังการขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
15 13 Mar 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
16 12 Mar 18 ช่างเทคนิค (Technician) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
17 12 Mar 18 วิศวกรขายอาวุโส (Senior Sales Engineer) – สังกัดบริษัท สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
18 12 Mar 18 ผู้จัดการขายและการตลาด (Sales & Marketing Manager) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
19 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส - สังกัดบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
20 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
21 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 12 Mar 18 Software Developer
23 12 Mar 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
24 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
25 12 Mar 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
26 12 Mar 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
27 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
28 12 Mar 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
29 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขายอาวุโส - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
30 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
31 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
32 08 Mar 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
33 08 Mar 18 ช่างบริการ - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
34 08 Mar 18 Product Solution Service - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
35 08 Mar 18 หัวหน้าช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
36 08 Mar 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
37 08 Mar 18 Secretary
38 08 Mar 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย