Univentures Public Company Limited
วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

โปรดดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.forwardsystem.co.th

  • ขายสินค้าต่างๆของบริษัท
  • ขยายฐานลูกค้าของบริษัท
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ขายระบบต่างๆในอาคาร เช่นระบบ Access Control, Building Automation System (BAS), Car Park, Fire Alarm, Turnstile, CCTV หรือ IT Solution
  • เคยเสนอขายหรือติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษา บริษัทออกแบบ หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
19 ตำแหน่ง
1 17 Jan 18 วิศวกรโครงการ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
2 11 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
3 11 Jan 18 Secretary
4 11 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย
5 10 Jan 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
6 10 Jan 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
7 09 Jan 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
8 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
9 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
10 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 08 Jan 18 Software Developer
12 08 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
13 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
14 08 Jan 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
15 08 Jan 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
16 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
17 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
18 08 Jan 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
19 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)