Univentures Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

  • กำกับดูแลงานควบคุมดูแลทรัพย์สิน และตรวจสอบให้ตรงกับการจัดซื้อและรายการบัญชีทรัพย์สินของบริษัท
  • ประสานงานซ่อมบำรุงทรัพย์สิน รถยนต์ และงานระบบต่างๆ
  • ดำเนินงานงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การต่อภาษีรถยนต์ของบริษัท ควบคุมอายุของทรัพย์สิน และจำหน่ายทรัพย์สินที่หมดอายุหรือสูญหายออกจากระบบ
  • มีความรู้งานทางบัญชีเบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศชาย ประสบการณ์ ไม่เกิน 2 ปี (ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่)
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป ธุรการ เลขานุการ บัญชีและการเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
37 ตำแหน่ง
1 18 Apr 18 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
2 10 Apr 18 หัวหน้าช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
3 10 Apr 18 ช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
4 10 Apr 18 ผู้จัดการด้านบริหารการขาย การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์
5 05 Apr 18 Project Manager (Senior Officer) - Automated Parking System (APS)
6 05 Apr 18 Product Manager (Senior Officer) - CCTV
7 03 Apr 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
8 02 Apr 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
9 23 Mar 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
10 14 Mar 18 วิศวกรโครงการ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
11 14 Mar 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
12 14 Mar 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
13 13 Mar 18 เจ้าหน้าที่แผนกบริการหลังการขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
14 13 Mar 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
15 12 Mar 18 ช่างเทคนิค (Technician) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
16 12 Mar 18 วิศวกรขายอาวุโส (Senior Sales Engineer) – สังกัดบริษัท สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
17 12 Mar 18 ผู้จัดการขายและการตลาด (Sales & Marketing Manager) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
18 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส - สังกัดบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
19 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
20 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 12 Mar 18 Software Developer
22 12 Mar 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
23 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
24 12 Mar 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
25 12 Mar 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
26 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
27 12 Mar 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
28 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขายอาวุโส - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
29 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
30 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
31 08 Mar 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
32 08 Mar 18 ช่างบริการ - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
33 08 Mar 18 Product Solution Service - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
34 08 Mar 18 หัวหน้าช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
35 08 Mar 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
36 08 Mar 18 Secretary
37 08 Mar 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย