Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.

ก้าวแรกสู่ไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยแห่งแรก

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการประกาศให้เป็น "สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานแห่งปี" Great Workplace Award จาก Gallup (US) มากที่สุดในประเทศถึง 4 ปี (2555, 2554, 2552 และ 2551)

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.
19 ตำแหน่ง
1 28 Oct 14 **ด่วน** Walk in Interview เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย
2 28 Oct 14 Walk-in Interview เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการค้าต่างประเทศสินค้าออก (พนักงานประจำ)
3 28 Oct 14 เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales)
4 28 Oct 14 เจ้าหน้าที่การตลาดสวัสดิการพนักงานองค์กร
5 14 Oct 14 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ การตลาดช่องทางใหม่ (RM - Special Market)
6 13 Oct 14 เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เฉพาะเขตพื้นที่ในเมือง – Downtown)
7 13 Oct 14 เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ประกันทางโทรศัพท์ (Telesales Representative)
8 13 Oct 14 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee)
9 13 Oct 14 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee)
10 13 Oct 14 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการให้คำปรึกษา ด้านการเงินและการลงทุน
11 10 Oct 14 Walk in Interview เจ้าหน้าที่ Call Center Agent
12 09 Oct 14 Data Analyst
13 08 Oct 14 เจ้าหน้าที่ขายตรงผลิตภัณฑ์ประกัน/ ผู้จัดการทีมขายตรงผลิตภัณฑ์ประกัน
14 08 Oct 14 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee)
15 08 Oct 14 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee)
16 08 Oct 14 เจ้าหน้าที่วางแผนและจัดตารางงาน (Workforce Management Officer)
17 08 Oct 14 Teller Trainee Walk-in Interview (ประจำจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว)
18 08 Oct 14 Telesales Representative/ เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ประกันทางโทรศัพท์
19 07 Oct 14 Secretary (SCB Head Office)