ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ก้าวแรกสู่ไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยแห่งแรก

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการประกาศให้เป็น "สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานแห่งปี" Great Workplace Award จาก Gallup (US) มากที่สุดในประเทศถึง 4 ปี (2555, 2554, 2552 และ 2551)

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6 ตำแหน่ง
1 28 Aug 15 เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
2 25 Aug 15 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee)
3 18 Aug 15 เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
4 11 Aug 15 Call Center Agent และ Call Center Agent (English) (พนักงานประจำ)
5 11 Aug 15 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee)
6 11 Aug 15 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์วางแผนการเงิน (ประจำสาขา) (Wealth Relationship Manager/ Officer)