Mega International Commercial Bank Public Company Limited

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (Mega International Commercial Bank PCL) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Mega International Commercial Bank Co., Ltd. ไทเป ไต้หวัน ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 65 ปี โดยได้เริ่มจัดตั้งเป็นสาขาธนาคารต่างชาติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2490 ก่อนจะจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 และยกระดับเป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างชาติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ครบวงจร อาทิ การรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ การปริวรรตเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์ การให้คำปรึกษาด้านการเงิน เป็นต้น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 36/12 พี.เอส. ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 และมีสาขาอีก 4 แห่งได้แก่ 1. สาขาชลบุรี (เลขที่ 39/4 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี 20000) 2. สาขาบางนา (เลขที่ 1 อาคารเอ็มดีทาวเวอร์ (MD TOWER) ชั้น 2 ห้อง บี ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260) 3. สาขาบ้านโป่ง (เลขที่ 99/47-48 ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี) 4. สาขาระยอง (เลขที่ 500/125 หมู่ที่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140)ในปี 2558 ธนาคารได้รับการจัดอันดับโดยทริสที่ระดับ AA+
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Mega International Commercial Bank Public Company Limited
1 ตำแหน่ง
1 18 Jan 17 Assistant Banking Officer