บริษัท อีมิเเน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2521 จากการเป็นผู้ประกอบรายย่อยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพฯ ปัจจุบัน ได้มีการขยายฐานการผลิต โดยจัดตั้งโรงงานผลิตในจังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อกระบวนการส่งออกทางทะเลและสนับสนุนด้านวัตถุดิบ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานจากอดีตจวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา จากการเริ่มต้นผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศสู่ตลาดภายในประเทศ ภายใต้ตราสินค้า "EMINENT”   มีความต้องการรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความก้าวหน้า  รักการเรียนรู้  เพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในหลายตำแหน่ง

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท อีมิเเน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
1 14 Aug 17 Executive Secretary / Personal Assistant to MD