บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด

รับสมัคร

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด
3 ตำแหน่ง
1 23 Oct 17 เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำสาขา จ.ระยอง)
2 23 Oct 17 เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)
3 23 Oct 17 เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Officer)