บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

Carabao Tawandang Co., Ltd. "บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง "คาราบาวแดง” และเครื่องดื่มเกลือแร่ "Start Plus” บริษัทฯมีโรงงานผลิตเครื่องดื่มและขวดแก้ว และมีหน่วยงานจัดจำหน่ายของตนเอง และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (CBG) บริษัทฯมีอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจทั้งรายได้และกำไรสุทธิที่ดีมาตลอด จึงมีความต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงานกับเรา
พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (2 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร การตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี ให้ทันรอบการปิดบัญชีประจำเดือน และรอบการจ่ายที่กำหนด
 • จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน
 • จัดเตรียมเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,53) ที่บันทึกบัญชี ส่งมอบให้เจ้าหนี้ เพื่อจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ทันตามเวลาที่กำหนด
 • จัดเตรียมเอกสารภาษีซื้อ จัดทำรายงานภาษีซื้อ กระทบยอดรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) ให้ทันตามที่กำหนด
 • บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายล่วงหน้า สำหรับทุกสิ้นเดือน
 • ตรวจนับสต็อก Merchandize และ สต็อกสินค้าทุกสิ้นเดือน และสิ้นปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • หญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาวิขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไปเกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ ธุรกิจเทรดดิ้ง
 • มีทักษะในการประสานงานและแก้ไขปัญหา สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Microsoft Dynamic AX จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รูปแบบงาน : งานประจำ
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-636-6111
เว็ปไซต์ www.carabaogroup.com

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
9 ตำแหน่ง
1 24 Jan 17 หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
2 24 Jan 17 Accounting Application Support (Support โปรแกรมบัญชี)
3 24 Jan 17 HRD Specialist
4 23 Jan 17 เภสัชกรวางแผนการผลิต (รองผู้จัดการ)
5 18 Jan 17 พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
6 18 Jan 17 รองผู้จัดการแผนกผลิตเครื่องดื่ม
7 17 Jan 17 Business Intelligence
8 17 Jan 17 เจ้าหน้าที่ออกแบบ
9 17 Jan 17 Application Support & Tester