บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

Carabao Tawandang Co., Ltd. "บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง "คาราบาวแดง” และเครื่องดื่มเกลือแร่ "Start Plus” บริษัทฯมีโรงงานผลิตเครื่องดื่มและขวดแก้ว และมีหน่วยงานจัดจำหน่ายของตนเอง และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (CBG) บริษัทฯมีอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจทั้งรายได้และกำไรสุทธิที่ดีมาตลอด จึงมีความต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงานกับเรา
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
9 ตำแหน่ง
1 18 Jan 17 พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
2 18 Jan 17 รองผู้จัดการแผนกผลิตเครื่องดื่ม
3 17 Jan 17 Business Intelligence
4 17 Jan 17 เจ้าหน้าที่ออกแบบ
5 17 Jan 17 Application Support & Tester
6 17 Jan 17 หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
7 17 Jan 17 Accounting Application Support (Support โปรแกรมบัญชี)
8 17 Jan 17 HRD Specialist
9 16 Jan 17 เภสัชกรวางแผนการผลิต (รองผู้จัดการ)