บริษัท เอส ซี เอส แฟบริเคชั่น จำกัด

บริษัท เอส ซี เอส แฟบริเคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหนักเช่น ชิ้นส่วนรถขุด รถโม่หิน เพื่อส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ต้องการรับบุคลากรเพิ่มเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

วิศวกร (2 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม คำนวณน้ำหนักวัตถุดิบ เพื่อให้งานด้านวิศวกรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล, ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัด, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเชื่อม และสามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ : รถรับ-ส่ง (เส้นลำลูกกา), ค่าล่วงเวลา, ค่าเช่าบ้าน, เบี้ยเลี้ยง, โบนัส, ชุดยูนิฟอร์ม, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, การตรวจสุขภาพประจำปี (1 ครั้ง), ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน, โครงการทุนการศึกษาเพื่อบุตรและธิดาของพนักงาน, ท่องเที่ยวประจำปี (1 ครั้ง)

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

สนใจติดต่อ : สมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัครงาน รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประวัติการทำงานโดยละเอียด และระบุเงินเดือนที่ต้องการมาที่

บริษัท เอส ซี เอส แฟบริเคชั่น จำกัด
2/19 หมู่ 13 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ติดต่อ แผนกบุคคลและธุรการ
TEL. (02) 150-7622-25,   FAX. (02) 150-7649
E-Mail: scs_center@hotmail.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท เอส ซี เอส แฟบริเคชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
1 16 Feb 17 วิศวกร
2 16 Feb 17 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ