บริษัท เอส ซี เอส แฟบริเคชั่น จำกัด

บริษัท เอส ซี เอส แฟบริเคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหนักเช่น ชิ้นส่วนรถขุด รถโม่หิน เพื่อส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ต้องการรับบุคลากรเพิ่มเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท เอส ซี เอส แฟบริเคชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
1 16 Feb 17 วิศวกร
2 16 Feb 17 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ