บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เป็นบริษัท ดำเนินการธุรกิจด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทุกประเภท ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักทั่วประเทศ ภายใต้ โลโก้ "เงินติดล้อ" โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี มีสาขาทั่วประเทศกว่า 450 สาขา มีอัตราการเจริญเติบโตยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และกำลังขยายกิจการเปิดสาขาเพิ่มให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ต้องการบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัท เงินติดล้อ ดังนี้

พัฒนาคุณภาพสินเชื่อ / เร่งรัดหนี้สิน (ภาคสนาม)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมเร่งรัดหนี้สินภาคสนามให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
 • จัดทำ action plan ในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน รวมถึงลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน
 • ประเมินผลการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 29-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมทีมเร่งรัดหนี้สินภาคสนามอย่างต่ำ 1 ปี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

วิธิการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ อาคารจุฑามาศ ชั้น 1
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อม Resume  ทาง E-mail  hrd-recruit@ngerntidlor.com
 • สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน
 • สอบถามเพิ่มเติมในวัน-เวลาทำการ (จ.-ศ. 8.30 - 17.30 น.) 02-7921888 กด 4

ID line : @bgu1141z

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เลขที่ 89/170 อาคารจุฑามาศ ชั้น 4, 5, 9, 10 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
E-Mail: hrd-recruit@ngerntidlor.com 
Website www.ngerntidlor.com
เบอร์ติดต่อ 02-7921888 กด 4 ติดต่อแผนกสรรหาและว่าจ้าง

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
28 ตำแหน่ง
1 17 Aug 17 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา (Audit)
2 17 Aug 17 Relationship Manager / RM SME (ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์)
3 17 Aug 17 Field Checker / ตรวจสอบภาคสนาม (Manager)
4 17 Aug 17 Credit Risk Portfolio
5 17 Aug 17 Credit Risk Analytic
6 17 Aug 17 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อรถบรรทุก (ประจำภาคใต้)
7 17 Aug 17 Associate Relationship Manager / เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
8 17 Aug 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ ฝั่งธนบุรี และปริมณฑล)
9 17 Aug 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ )
10 17 Aug 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง)
11 17 Aug 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนบน)
12 17 Aug 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก)
13 17 Aug 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคกลาง, ตะวันตก)
14 17 Aug 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ ภาคเหนือ)
15 17 Aug 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ ภาคใต้)
16 17 Aug 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ ฝั่งธนบุรี และปริมณฑล)
17 17 Aug 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ )
18 17 Aug 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง)
19 17 Aug 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนบน)
20 17 Aug 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก)
21 17 Aug 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคกลาง, ตะวันตก)
22 17 Aug 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคเหนือ)
23 17 Aug 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคใต้)
24 15 Aug 17 ปฏิบัติการรับเงิน (Remittance)
25 15 Aug 17 ธุรการ (งานทะเบียนรถยนต์)
26 15 Aug 17 ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
27 15 Aug 17 พัฒนาคุณภาพสินเชื่อ / เร่งรัดหนี้สิน (ภาคสนาม)
28 15 Aug 17 HR - Recruiter