บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เป็นบริษัท ดำเนินการธุรกิจด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทุกประเภท ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักทั่วประเทศ ภายใต้ โลโก้ "เงินติดล้อ" โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี มีสาขาทั่วประเทศกว่า 450 สาขา มีอัตราการเจริญเติบโตยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และกำลังขยายกิจการเปิดสาขาเพิ่มให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ต้องการบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัท เงินติดล้อ ดังนี้

ธุรการ (งานทะเบียนรถยนต์)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนออก
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการโอนออก
 • เบิกสำเนาสัญญาเช่าซื้อจาก SST เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนออก
 • นำเอกสารประกอบการโอนออกพร้อมเล่มทะเบียนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม
 • จัดทำรายงานติดตามเอกสารประกอบการโอนออกจากสาขา
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย/ หญิง อายุ 24-32 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านธุรการประสานงานหรืองานด้านทะเบียนต่อภาษีอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • รับความกดดันได้ดี

วิธิการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ อาคารจุฑามาศ ชั้น 1
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อม Resume  ทาง E-mail  hrd-recruit@ngerntidlor.com
 • สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน
 • สอบถามเพิ่มเติมในวัน-เวลาทำการ (จ.-ศ. 8.30 - 17.30 น.) 02-7921888 กด 4

ID line : @bgu1141z

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เลขที่ 89/170 อาคารจุฑามาศ ชั้น 4, 5, 9, 10 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
E-Mail: hrd-recruit@ngerntidlor.com 
Website www.ngerntidlor.com
เบอร์ติดต่อ 02-7921888 กด 4 ติดต่อแผนกสรรหาและว่าจ้าง

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
28 ตำแหน่ง
1 25 Jul 17 ปฏิบัติการรับเงิน (Remittance)
2 25 Jul 17 ธุรการ (งานทะเบียนรถยนต์)
3 25 Jul 17 ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
4 25 Jul 17 พัฒนาคุณภาพสินเชื่อ / เร่งรัดหนี้สิน (ภาคสนาม)
5 25 Jul 17 HR - Recruiter
6 20 Jul 17 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา (Audit)
7 20 Jul 17 Relationship Manager / RM SME (ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์)
8 20 Jul 17 Field Checker / ตรวจสอบภาคสนาม (Manager)
9 20 Jul 17 Credit Risk Portfolio
10 20 Jul 17 Credit Risk Analytic
11 20 Jul 17 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อรถบรรทุก (ประจำภาคใต้)
12 20 Jul 17 Associate Relationship Manager / เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
13 20 Jul 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ ฝั่งธนบุรี และปริมณฑล)
14 20 Jul 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ )
15 20 Jul 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง)
16 20 Jul 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนบน)
17 20 Jul 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก)
18 20 Jul 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคกลาง, ตะวันตก)
19 20 Jul 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ ภาคเหนือ)
20 20 Jul 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ ภาคใต้)
21 20 Jul 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ ฝั่งธนบุรี และปริมณฑล)
22 20 Jul 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ )
23 20 Jul 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง)
24 20 Jul 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนบน)
25 20 Jul 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก)
26 20 Jul 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคกลาง, ตะวันตก)
27 20 Jul 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคเหนือ)
28 20 Jul 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคใต้)