บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เป็นบริษัท ดำเนินการธุรกิจด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทุกประเภท ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักทั่วประเทศ ภายใต้ โลโก้ "เงินติดล้อ" โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี มีสาขาทั่วประเทศกว่า 450 สาขา มีอัตราการเจริญเติบโตยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และกำลังขยายกิจการเปิดสาขาเพิ่มให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ต้องการบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัท เงินติดล้อ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
28 ตำแหน่ง
1 23 Mar 17 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา (Audit)
2 23 Mar 17 Relationship Manager / RM SME (ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์)
3 23 Mar 17 Field Checker / ตรวจสอบภาคสนาม (Manager)
4 23 Mar 17 Credit Risk Portfolio
5 23 Mar 17 Credit Risk Analytic
6 23 Mar 17 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อรถบรรทุก (ประจำภาคใต้)
7 23 Mar 17 Associate Relationship Manager / เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
8 23 Mar 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ ฝั่งธนบุรี และปริมณฑล)
9 23 Mar 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ )
10 23 Mar 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง)
11 23 Mar 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนบน)
12 23 Mar 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก)
13 23 Mar 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคกลาง, ตะวันตก)
14 23 Mar 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ ภาคเหนือ)
15 23 Mar 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ ภาคใต้)
16 23 Mar 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ ฝั่งธนบุรี และปริมณฑล)
17 23 Mar 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ )
18 23 Mar 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง)
19 23 Mar 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนบน)
20 23 Mar 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก)
21 23 Mar 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคกลาง, ตะวันตก)
22 23 Mar 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคเหนือ)
23 23 Mar 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคใต้)
24 21 Mar 17 ปฏิบัติการรับเงิน (Remittance)
25 21 Mar 17 ธุรการ (งานทะเบียนรถยนต์)
26 21 Mar 17 ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
27 21 Mar 17 พัฒนาคุณภาพสินเชื่อ / เร่งรัดหนี้สิน (ภาคสนาม)
28 21 Mar 17 HR - Recruiter