บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เป็นบริษัท ดำเนินการธุรกิจด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทุกประเภท ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักทั่วประเทศ ภายใต้ โลโก้ "เงินติดล้อ" โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี มีสาขาทั่วประเทศกว่า 450 สาขา มีอัตราการเจริญเติบโตยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และกำลังขยายกิจการเปิดสาขาเพิ่มให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ต้องการบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัท เงินติดล้อ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
28 ตำแหน่ง
1 19 Jan 17 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา (Audit)
2 19 Jan 17 Relationship Manager / RM SME (ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์)
3 19 Jan 17 Field Checker / ตรวจสอบภาคสนาม (Manager)
4 19 Jan 17 Credit Risk Portfolio
5 19 Jan 17 Credit Risk Analytic
6 19 Jan 17 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อรถบรรทุก (ประจำภาคใต้)
7 19 Jan 17 Associate Relationship Manager / เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
8 19 Jan 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ ฝั่งธนบุรี และปริมณฑล)
9 19 Jan 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ )
10 19 Jan 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง)
11 19 Jan 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนบน)
12 19 Jan 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก)
13 19 Jan 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคกลาง, ตะวันตก)
14 19 Jan 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ ภาคเหนือ)
15 19 Jan 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ ภาคใต้)
16 19 Jan 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ ฝั่งธนบุรี และปริมณฑล)
17 19 Jan 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ )
18 19 Jan 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง)
19 19 Jan 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนบน)
20 19 Jan 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก)
21 19 Jan 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคกลาง, ตะวันตก)
22 19 Jan 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคเหนือ)
23 19 Jan 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคใต้)
24 17 Jan 17 ปฏิบัติการรับเงิน (Remittance)
25 17 Jan 17 ธุรการ (งานทะเบียนรถยนต์)
26 17 Jan 17 ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
27 17 Jan 17 พัฒนาคุณภาพสินเชื่อ / เร่งรัดหนี้สิน (ภาคสนาม)
28 17 Jan 17 HR - Recruiter