บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เป็นบริษัท ดำเนินการธุรกิจด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทุกประเภท ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักทั่วประเทศ ภายใต้ โลโก้ "เงินติดล้อ" โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี มีสาขาทั่วประเทศกว่า 450 สาขา มีอัตราการเจริญเติบโตยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และกำลังขยายกิจการเปิดสาขาเพิ่มให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ต้องการบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัท เงินติดล้อ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
28 ตำแหน่ง
1 23 Feb 17 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา (Audit)
2 23 Feb 17 Relationship Manager / RM SME (ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์)
3 23 Feb 17 Field Checker / ตรวจสอบภาคสนาม (Manager)
4 23 Feb 17 Credit Risk Portfolio
5 23 Feb 17 Credit Risk Analytic
6 23 Feb 17 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อรถบรรทุก (ประจำภาคใต้)
7 23 Feb 17 Associate Relationship Manager / เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายขายลูกค้าองค์กร
8 23 Feb 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ ฝั่งธนบุรี และปริมณฑล)
9 23 Feb 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ )
10 23 Feb 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง)
11 23 Feb 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนบน)
12 23 Feb 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก)
13 23 Feb 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ภาคกลาง, ตะวันตก)
14 23 Feb 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ ภาคเหนือ)
15 23 Feb 17 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) (ประจำพื้นที่ ภาคใต้)
16 23 Feb 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ ฝั่งธนบุรี และปริมณฑล)
17 23 Feb 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ )
18 23 Feb 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง)
19 23 Feb 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนบน)
20 23 Feb 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก)
21 23 Feb 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคกลาง, ตะวันตก)
22 23 Feb 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคเหนือ)
23 23 Feb 17 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภาคใต้)
24 21 Feb 17 ปฏิบัติการรับเงิน (Remittance)
25 21 Feb 17 ธุรการ (งานทะเบียนรถยนต์)
26 21 Feb 17 ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
27 21 Feb 17 พัฒนาคุณภาพสินเชื่อ / เร่งรัดหนี้สิน (ภาคสนาม)
28 21 Feb 17 HR - Recruiter