Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.

บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านการ สรรหาบุคลากร เพื่อเข้าปฏิบัติงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

(สมัครงาน ฟรี ..โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

เราได้ตระหนักถึงวามสำคัญของการบริการ ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นนโยบายของบริษัทเราจึงเน้นที่ความรวดเร็วเป็นหลักเราจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนในการสรรหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆ เข้าเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในองค์กร

บริษัท จัดหางานเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2537 โดยให้บริการจัดหาบุคลากร เพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานในบริษัทต่างชาติ ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ปัจจุบันเราได้ร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นมากกว่า 8,700 บริษัทในทุกภูมิภาคของประเทศ และได้จัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานได้มากกว่า 18,000 คน ในระยะเวลา 22 ปี

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.
12 ตำแหน่ง
1 24 Mar 17 ENGINEER
2 24 Mar 17 Sales Executive Level Supervisor
3 24 Mar 17 Compliance / Legal (English & Japanese N2)
4 23 Mar 17 JAPANESE INTERPRETER
5 23 Mar 17 EXECUTIVE SECRETARY
6 22 Mar 17 Sales Executive
7 22 Mar 17 Secretary (จบใหม่และประสบการณ์)
8 21 Mar 17 SYSTEM ENGINEER
9 21 Mar 17 ATTORNEY AT LAW STAFF
10 21 Mar 17 ACCOUNTANT
11 21 Mar 17 SALES MANAGER
12 21 Mar 17 JAPANESE ASSISTANT