บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

Asia Green Energy Public Company Limited (AGE) is an affiliated company of "Kok Haud Group", a big national supplier and distributor of biomass fuels such as wood chips, sawdust, paddy husks and palm shells, which has been supplying industrial manufacturers like sawmills and rice mills for more than 50 years.

"AGE” was officially established in March 2004 after conducting study and research on coal business both in Thailand and Indonesia for more than 2 years until we were confident in our coal source and production process. Our coal separation sites use high efficient machineries in order to meet the required quality of the market and the capacity to serve our continuously high demand. Thus, we have started to import high quality clean coal from Indonesia and distribute to industries such as weaving factories, sugar mills, paper mills and food plants.

สวัสดิการเบื้องต้นของบริษัท

1. ปรับเงินเดือนประจำปี
2. โบนัส
3. ประกันสังคม
4. เสื้อฟอร์มบริษัทฯ
5. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (เฉพาะตำแหน่ง)
6. โทรศัพท์มือถือ/ซิมโทรศัพท์มือถือ (เฉพาะตำแหน่ง)
7. เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ
8. ค่าล่วงเวลา (บางระดับ)
9. ค่าน้ำมันรถ + ค่าสึกหรอรถ (เฉพาะตำแหน่ง)
10. ค่าตำแหน่ง (เฉพาะตำแหน่งผู้บริหาร)
11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
12. กิจกรรมสันทนาการ+ และ Team Building นอกสถานที่ในต่างจังหวัด
13. ฝึกอบรมภายใน-ภายนอกบริษัทฯ
14. ตรวจสุขภาพประจำปี
15. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานศพบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ฯลฯ
16. พักร้อนประจำปี
17. สิทธิการลาประเภทต่างๆ อาทิเช่น ลาฝึกอบรม ลาป่วย ลากิจ ฯลฯ
18. อื่นๆ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
9 ตำแหน่ง
1 24 Jan 17 Coal Sourcing Manager
2 24 Jan 17 Financial Analyst
3 24 Jan 17 เจ้าหน้าที่ขายและบริการ
4 23 Jan 17 New Business Investment Manager
5 23 Jan 17 ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้จัดการแผนกลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (Assistant Investment Relation Division Manager)
6 21 Jan 17 เจ้าหน้าที่จัดหาไม้ยางพารา
7 21 Jan 17 Export Sales Manager - China Market
8 20 Jan 17 Chartering Division Manager
9 18 Jan 17 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ