บริษัท รอซโซ่ จำกัด

บริษัท รอซโซ่ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในชาย (men's underwear) มากว่า 40 ปี ซึ่งเป็นผู้นำชุดชั้นในชายภายใต้ Brand Rosso และ Apple ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตกับทางโรงงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย The High Technology Manufacturing ซึ่งมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและกำลังขยายฐานการตลาดไปยังภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท รอซโซ่ จำกัด
5 ตำแหน่ง
1 26 May 17 System Development Supervisor
2 26 May 17 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีประจำโรงงานแม่สอด จังหวัดตาก
3 25 May 17 เลขานุการผู้บริหาร
4 25 May 17 ผู้จัดการเขตขาย - ห้างสรรพสินค้า
5 25 May 17 หัวหน้าคลังสินค้า และจัดส่งสินค้า