Sahamitr Pressure Container Public Company Limited

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส (www.smpcplc.com)  ผู้ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลก บริษัทฯเป็นผู้ผลิตถังแก๊สทนแรงดันต่ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็นรายแรกของประเทศไทย ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากประเทศต่างๆ รวมทั้งได้รับการยอมรับในคุณภาพจากลูกค้าในประเทศต่างๆ มากกว่า 80 ประเทศ ทั่วโลก มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้า และมีความกระตือรือร้น เพื่อร่วมงาน และรองรับการขยายธุรกิจในตำแหน่งดังต่อไปนี้
ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (1 อัตรา)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • บริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 • นำเสนอข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น/การถือครองหุ้น ให้กับผู้บริหาร
 • นำเสนอข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้แก่นักลงทุน
 • สร้างความเชื่อมั่น / เสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติ ต่อนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน
 • ดูแลจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดเตรียมรายงานประจำปี และเอกสารอื่นๆในส่วนที่ต้องจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์
 • ติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน  บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 • มีประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด-อ่าน-เขียน) ได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์  Microsoft Office ได้ดี
 • ถ้ามี CFA (Chartered Financial Analyst)  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายได้:

 • อัตราเงินเดือนตามตกลง + ค่าตำแหน่ง

สวัสดิการ:

 • เครื่องแบบพนักงาน, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าซ่อมบำรุงรถ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติการทำงานของตนเองทางอีเมล์ มาที่
recruit@smpcplc.com 
(ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และชื่อผู้สมัคร ที่ Subject ของอีเมล์)
พร้อมทั้งกรอกเอกสารสมัครงานทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามลิงค์
http://www.smpcplc.com/recruit_smpc/

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมาได้ที่
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล : บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์: 02 895 4140-54

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Sahamitr Pressure Container Public Company Limited
5 ตำแหน่ง
1 23 Jan 17 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
2 23 Jan 17 เจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Officer
3 23 Jan 17 จป.วิชาชีพ
4 18 Jan 17 ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารทรัพยากรบุคคล
5 17 Jan 17 ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์