บริษัท นันทนา จำกัด

รับสมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ธุรการ-คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • หญิง  อายุ  30- 40 ปี
  • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์
  • เงินเดือน  23,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
  • สามารถใช้โปรมแกรม Photoshop และออกแบบงานพิมพ์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานจันทร์ - ศุกร์  เข้างาน 9.00 น. - 18.00 น.

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ย่านเพลินจิต  ถนนวิทยุ  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-6514480-90 ต่อ 8004
Email :  nandana_93@yahoo.com

จาก ถึง