มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7 ตำแหน่ง
1 17 Apr 15 ผู้ช่วยอธิการบดีด้านเทคโนโลยี
2 16 Apr 15 ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
3 16 Apr 15 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุกิจ ม.ศรีปทุม (ขอนแก่น)
4 16 Apr 15 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม (บางเขน)
5 16 Apr 15 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
6 13 Apr 15 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ
7 13 Apr 15 เจ้าหน้าที่งานการเงิน ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น