มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
8 ตำแหน่ง
1 05 Mar 15 ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
2 05 Mar 15 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุกิจ ม.ศรีปทุม (ขอนแก่น)
3 05 Mar 15 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม (บางเขน)
4 05 Mar 15 เจ้าหน้าที่สำนักงานรองอธิการบดี
5 05 Mar 15 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
6 02 Mar 15 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ
7 02 Mar 15 เจ้าหน้าที่งานการเงิน ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
8 27 Feb 15 ผู้ช่วยอธิการบดีด้านเทคโนโลยี