บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ยี่ห้อ Hunter Lab, Q-Lab, Fritsch แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด
2 ตำแหน่ง
1 22 Jun 17 SALES ENGINEER
2 22 Jun 17 SERVICE