ORIENTAL STUDIO CO., LTD.

      ‘ค้นหาพลังและศักยภาพที่แท้จริงของตัวคุณกับ ORIENTAL STUDIO'

บริษัทออกแบบงานสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายในและกราฟฟิค บริษัทฯ ขึ้นทะเบียนสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (น 068-49) เราทำงานออกแบบให้กับโครงการหลากหลายประเภท ทั้งโรงแรม, สำนักงาน, อาคารค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น BIG-C, ROBINSON, CENTRAL รวมทั้งคอนโดมิเนียม โชว์รูมรถยนต์และอาคารประเภทอื่นๆ มีความประสงค์จะรับผู้ร่วมงานดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย ORIENTAL STUDIO CO., LTD.
2 ตำแหน่ง
1 14 Feb 17 INTERIOR DESIGNER
2 14 Feb 17 ARCHITECT