บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมความงาม และเครื่องสำอาง มากกว่า 30 ปี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ และมีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจในตำแหน่งต่าง ๆ มากมาย
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
6 ตำแหน่ง
1 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (System Developer)
2 12 Mar 18 Graphic Designer (Social Media)
3 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่จัดหาและสนับสนุน (Procurement & Marketing Support Officer )
4 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่จัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5 12 Mar 18 Event Supervisor
6 12 Mar 18 Online Marketing