บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด

Apex Chemicals is one of Thailand's leading distributor of World-Class, High Quality Fine Chemicals, Analytical Reagents, Physical & Chemical Standards from ISO17025-Accredited Lab, Lab Glassware, Lab Consumables and miscellaneous lab supplies.

With over 1,500 items of fine chemicals and glassware stocked in our warehouse located in Samutprakarn, we ensure high service level and stock availability for customers. To develop long-term relationship and trust, we guarantee quality of all products we are representing as an official distributor, provide continuous technical support and offer special chemical services, customized packaging and formulas of chemicals according to customers' requirements.

We are actively looking for candidates who are passionate about scientific laboratory development and committed to promote innovative and creative workplace culture.

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด เป็นผู้แทนนำเข้าสารเคมีเกรดวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องแล็ป ห้องปฏิบัติการ  มายาวนานกว่า 30 ปี เราเป็น Distributor ตัวแทนสินค้าแบรนด์ดังของกลุ่มบริษัท ThermoFisher Scientific  และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย  

แบรนด์สินค้าที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายได้แก่

- Fisher Chemical 
- Fisher BioReagents
- Acros Organics
- Maybridge
- LobaChemie
- Reagecon
- Pfaltz and Bauer
- Borosil
- SpexCertiprep

สินค้าที่เราจำหน่าย ได้แก่  สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ  สารเคมีความบริสุทธ์สูง  กรด  ด่าง  สารละลาย   
พีเอชบัฟเฟอร์    สารมาตรฐาน  เครื่องแก้ว อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องแล็ป

เรามีสินค้านำเข้าที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้ากลุ่มห้องปฏิบัติการได้อย่างครอบคลุม และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าสำหรับห้องปฏิบัติการแบบ one-stop service  

เราใส่ใจในการให้บริการ สินค้าทีมีคุณภาพ และการส่งของที่รวดเร็วฉับไวมาเป็นอันดับแรก และ เชื่อมั่นว่าสิ่งสำคัญที่สุดขององค์กร คือ ระดับความสุขของพนักงาน สินค้าและบริการขององค์กรจะดีได้หรือไม่นั้น ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเป็นตัวกำหนด เราจึงมุ่งมั่นในการให้โอกาสพนักงานได้ทดลองทำสิ่งที่สนใจ ค้นหา เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรสำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงกับเรา

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
2 ตำแหน่ง
1 23 May 17 Product Specialist - Organics and Reference Standards
2 22 May 17 Sales Manager