บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

Hemaraj Land and Development PLC., a company under WHA Corporation PCL is the leading Industrial Estate, Utilities and Property development in Thailand. As the business expansion under WHA Group inLogistics, Industrial Development, Utilities and Power, and Digital Platform, we are seeking for the active candidates to join us.

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
4 ตำแหน่ง
1 18 Sep 18 Environmental Engineer (Rayong Site)
2 18 Sep 18 Community Affair Manager (Rayong site)
3 18 Sep 18 Accounting Officer
4 18 Sep 18 นักพัฒนาระบบ / System Developer