บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด

เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า พร้อมศูนย์บริการรถยนต์และศูนย์ซ่อมตัวถังและสี  กำลังขยายธุรกิจและสาขา มีความต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถ และมีความกระตือรือร้นเข้าร่วมงาน จำนวนหลายอัตรา

ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการทั้งหมดจำนวน 4 สาขา คือ

-  สาขาที่ 1  ศูนย์บริการโตโยต้า ที บี เอ็น สาขาบางนา
-  สาขาที่ 2  ศูนย์บริการโตโยต้า ที บี เอ็น สาขาอ่อนนุช-ลาดกระบัง
-  สาขาที่ 3  ศูนย์บริการโตโยต้า ที บี เอ็น สาขาสุขาภิบาล 3 (รามคำแหง)
-  สาขาที่ 4  ศูนย์บริการโตโยต้า ที บี เอ็น สาขากาญจนาภิเษก-บางแค

VISION
-  เป็นผู้นำด้านการจำหน่ายรถยนต์และการบริการหลังการจำหน่ายอับดับที่ 1 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
-  เป็นผู้นำด้านการให้บริหารโดยมุ่งเน้นคุณธรรมในการบริการ
-  พัฒนาการให้การบริการโดยยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

MISSION
-  ดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
-  ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
-  สร้างความพึงพอใจในด้านการขายและการบริการหลังการจำหน่ายโดยวัดผลค่าความพึงพอใจของลูกค้า
-  รักษาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรของบริษัท
-  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูงสุด

Sale Manager

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
ด้านการขาย
1. บริหาร และ วางแผนกลยุทธ์ในการขายพื้นที่ต่างๆ ของโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ตั้งไว้และทำการวัดผลงานด้วยตัวดัชนีชี้วัดต่างๆ เช่น ด้านราคา หรือ โซนนิ่ง
2. บริหาร และ จัดการเอกสารตามขั้นตอนของการขาย โดยเริ่มจากการเสนอขายพื้นที่ การคัดสรรร้านค้า การจองพื้นที่ การวางเงินประกัน การทำสัญญา การตกแต่ง การส่งมอบพื้นที่ และการอำนวยความสะดวกต่อร้านค้า
3. วิเคราะห์สภาพตลาดภายนอก คู่แข่ง ตลอดจนการควบคุมดูแล การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับร้านค้าภายในโครงการ
4. วางแผนกลยุทธ์การขาย การสร้างรายได้ ทั้งระยะสั้น และระยะยาวให้กับโครงการ
5. บริหารทีมงานขาย และติดต่อเจรจาส่งเสริมการขายกับคู่ค้าทั้งภายใน และภายนอกโครงการ

ด้านการตลาด
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดกับร้านค้า และสรรหาลูกค้าให้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ
2. วางแผน และจัดทำโครงการส่งเสริมการขายร่วมกับร้านค้าต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล
3. กำหนดทิศทางการตลาด การจัดกิจกรรม รวมทั้งโครงการในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับร้านค้าต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้โครงการเป็นที่รู้จัก และสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อการตลาดอย่างยั่งยืน
4. เลือกสรรช่องทางการตลาด การใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างมีคุณภาพ

ด้านการบริการและการสร้างความสัมพันธ์
1. บริหาร จัดการ และอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าในโครงการ และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายใน
2. ดูแล และประสานงานด้านความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัย และอื่นๆให้กับร้านค้า และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
3. สร้างสัมพันธภาพตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับร้านค้า และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

ด้านการเงิน และทรัพย์สิน
1. ประสานงานกับร้านค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตามด้านการเงินของโครงการ
2. ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์สำนักงาน ทรัพย์สินโครงการ
3. ควบคุมดูแลงบประมาณ การเบิก จ่าย และรับสินค้าของโครงการให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
4. ควบคุมดูแลอาคาร สถานที่บริเวณภายในและภายนอกของโครงการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • พักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจพนักงาน และครอบครัว
 • เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีงานมงคลสมรส
 • ส่วนลดพนักงานสำหรับนำรถเข้าศูนย์บริการ ค่าแรง/ค่าซ่อม
 • กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงานนอนโรงพยาบาล
 • เบี้ยขยัน
 • การอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะความรู้ตามตำแหน่งงานของพนักงาน
 • รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี/รางวัลอายุงานครบ 10 ปี
 • การเลื่อนขึ้นปรับตำแหน่งตามผลการปฎิบัติงานของพนักงาน
 • ส่วนลดชื้อรถยนต์ในราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/งานกีฬาสีประจำปี

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง จ. - ศ. เวลา 8.30 - 16.00 น.
 • จดหมายสมัครงานพร้อมรูปถ่าย ตามที่อยู่บริษัทด้านล่าง
 • ใบสมัครทาง E-mail
 • ผ่าน Job

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ในเครือบริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ-อ่อนนุช)318, 318/1-3 ถนนลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร 02-329-8887 fax 02-329-8877
Email : recruitment@toyota-tbn.com
Website : www.toyota-tbn.com

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด
5 ตำแหน่ง
1 20 Feb 17 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
2 16 Feb 17 Accounting Manager
3 15 Feb 17 Sale Manager
4 15 Feb 17 นิติกร
5 15 Feb 17 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล