บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด

เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า พร้อมศูนย์บริการรถยนต์และศูนย์ซ่อมตัวถังและสี  กำลังขยายธุรกิจและสาขา มีความต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถ และมีความกระตือรือร้นเข้าร่วมงาน จำนวนหลายอัตรา

ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการทั้งหมดจำนวน 4 สาขา คือ

-  สาขาที่ 1  ศูนย์บริการโตโยต้า ที บี เอ็น สาขาบางนา
-  สาขาที่ 2  ศูนย์บริการโตโยต้า ที บี เอ็น สาขาอ่อนนุช-ลาดกระบัง
-  สาขาที่ 3  ศูนย์บริการโตโยต้า ที บี เอ็น สาขาสุขาภิบาล 3 (รามคำแหง)
-  สาขาที่ 4  ศูนย์บริการโตโยต้า ที บี เอ็น สาขากาญจนาภิเษก-บางแค

VISION
-  เป็นผู้นำด้านการจำหน่ายรถยนต์และการบริการหลังการจำหน่ายอับดับที่ 1 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
-  เป็นผู้นำด้านการให้บริหารโดยมุ่งเน้นคุณธรรมในการบริการ
-  พัฒนาการให้การบริการโดยยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

MISSION
-  ดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
-  ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
-  สร้างความพึงพอใจในด้านการขายและการบริการหลังการจำหน่ายโดยวัดผลค่าความพึงพอใจของลูกค้า
-  รักษาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรของบริษัท
-  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูงสุด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบายของฝ่ายฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารระดับสูง
- วางแผนการทำงานในฝ่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ
- รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงมาบริหารงานในฝ่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ
- ดูแล ควบคุมฝ่ายฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
- ดูแล ควบคุมในส่วนงานสรรหา และฝึกอบรมภายใน-ภายนอก
- ดูแล ควบคุม เอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- วางแผนอัตรากำลังคน การจัดสรรวิธีการหาพนักงาน
- วางแผนอบรมประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละปี
- ดูแล ควบคุมงานธุรการเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วและประทับใจ
- ดูแล ควบคุมงานประชาสัมพันธ์ในการให้การต้อนรับลูกค้าอย่างประทับใจ
- ดูแล ควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในฝ่ายฯ ให้เป็นไปโดยราบรื่น
- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ ISO 14001 ตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • พักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจพนักงาน และครอบครัว
 • เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีงานมงคลสมรส
 • ส่วนลดพนักงานสำหรับนำรถเข้าศูนย์บริการ ค่าแรง/ค่าซ่อม
 • กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงานนอนโรงพยาบาล
 • เบี้ยขยัน
 • การอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะความรู้ตามตำแหน่งงานของพนักงาน
 • รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี/รางวัลอายุงานครบ 10 ปี
 • การเลื่อนขึ้นปรับตำแหน่งตามผลการปฎิบัติงานของพนักงาน
 • ส่วนลดชื้อรถยนต์ในราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/งานกีฬาสีประจำปี

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง จ. - ศ. เวลา 8.30 - 16.00 น.
 • จดหมายสมัครงานพร้อมรูปถ่าย ตามที่อยู่บริษัทด้านล่าง
 • ใบสมัครทาง E-mail
 • ผ่าน Job

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด
318, 318/1-3 ถนนลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร 02-329-8887 fax 02-329-8877
Email : recruitment@toyota-tbn.com
Website : www.toyota-tbn.com

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด
5 ตำแหน่ง
1 23 Feb 17 Accounting Manager
2 22 Feb 17 Sale Manager
3 22 Feb 17 นิติกร
4 22 Feb 17 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5 20 Feb 17 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน