บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด

เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า พร้อมศูนย์บริการรถยนต์และศูนย์ซ่อมตัวถังและสี  กำลังขยายธุรกิจและสาขา มีความต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถ และมีความกระตือรือร้นเข้าร่วมงาน จำนวนหลายอัตรา

ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการทั้งหมดจำนวน 4 สาขา คือ

-  สาขาที่ 1  ศูนย์บริการโตโยต้า ที บี เอ็น สาขาบางนา
-  สาขาที่ 2  ศูนย์บริการโตโยต้า ที บี เอ็น สาขาอ่อนนุช-ลาดกระบัง
-  สาขาที่ 3  ศูนย์บริการโตโยต้า ที บี เอ็น สาขาสุขาภิบาล 3 (รามคำแหง)
-  สาขาที่ 4  ศูนย์บริการโตโยต้า ที บี เอ็น สาขากาญจนาภิเษก-บางแค

VISION
-  เป็นผู้นำด้านการจำหน่ายรถยนต์และการบริการหลังการจำหน่ายอับดับที่ 1 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
-  เป็นผู้นำด้านการให้บริหารโดยมุ่งเน้นคุณธรรมในการบริการ
-  พัฒนาการให้การบริการโดยยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

MISSION
-  ดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
-  ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
-  สร้างความพึงพอใจในด้านการขายและการบริการหลังการจำหน่ายโดยวัดผลค่าความพึงพอใจของลูกค้า
-  รักษาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรของบริษัท
-  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูงสุด

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด
5 ตำแหน่ง
1 23 Feb 17 Accounting Manager
2 22 Feb 17 Sale Manager
3 22 Feb 17 นิติกร
4 22 Feb 17 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5 20 Feb 17 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน