องค์การเภสัชกรรม

ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม เสาหลักด้านยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ของประเทศ เป็นรัฐวิสาหกิจทำหน้าที่ วิจัย พัฒนา ผลิต สำรอง กระจาย ยาและเวชภัณฑ์ สนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขสรุปได้ดังนี้ 

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย องค์การเภสัชกรรม
1 ตำแหน่ง
1 12 Feb 18 ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม