ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ WWW.IBANK.CO.TH

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1 ตำแหน่ง
1 18 Jul 17 ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย