ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย


 
        ด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยรายละเอียดสามารถดู เพิ่มเติมได้ที่ WWW.IBANK.CO.TH

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1 ตำแหน่ง
1 08 Jun 18 ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย